người cấp cao Ali đã được mời để giải thích các lĩnh vực thương mại điện tử

Để thúc đẩy xúc tiến của công ty trên nền tảng Alibaba, on May 24, 2018, người cấp cao Ali đã được mời để giải thích các lĩnh vực thương mại điện tử và xu hướng phát triển của Alibaba. Sự kiện này rất nhiều tăng cường nhận thức thương mại điện tử của nhân viên và làm cho sự phát triển công ty có một mục tiêu theo từng giai đoạn, và trong tương lai hoạt động học tập như vậy sẽ thường được tổ chức

DSC08943DSC08963IMG_3044


Post time: Aug-08-2018
WhatsApp Online Chat!